SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 | 5-12kW | Three Phase | 2 MPPT | Hybrid Inverter | Low Voltage Battery

Invertori za solarne panele Deye

Glavni zadatak mrežnog pretvarača je da pretvori jednosmernu energiju generisanu iz PV niza u upotrebljivu naizmeničnu struju. Hibridni pretvarači idu korak dalje i rade sa baterijama kako bi uskladištili višak energije. U svetu u
razvoju, hibridni pretvarači su više neophodni da bi se nadoknadile slabe ili povremene mreže ili nedostatak električne energije u mreži.

Deye hibridni invertori uključuju jednofazne 3-16kV i trofazne 8-12kV, za SUN-3K-SG04LP1-24-EU, koristi bateriju od 24V, a ostali koriste bateriju od 48V. Takođe, SUN-16K-SG01LP1-EU je maksimalni jednofazni hibridni inverter na globalnom
tržištu.

Grid-interaktivni pretvarač se sastoji od nekoliko hardverskih elemenata. Mrežni interaktivni inverter kontroliše i prati priključenje električne energije iz elektrana. Pored toga, kontroliše i isključenje viška struje iz postrojenja.
Osigurava dispečiranje struje u vršnom vremenu na osnovu potražnje.

Više u Katalogu