Solarni paneli iznad bašti snižavaju temperaturu i pomažu u štednji vode

Rezultati istraživanja sprovedenih na jugu Francuske pokazali su da solarni paneli postavljeni iznad plantaža jabuka, višanja i nektarina smanjuju toplotu i doprinose zadržavanju vlage u zemljištu tokom perioda visokih temperatura.

Agrisolar postaje sve popularnije rešenje. To kombinuje poljoprivredu sa proizvodnjom električne energije pomoću fotonaponskih panela. Ovi uređaji se obično postavljaju na visini od skoro dva i po metra u redove, omogućavajući korišćenje zemlje ispod za gajenje povrća i voća ili ispašu stoke.

U departmanima Buš-du-Ron i Drom na jugu Francuske kompanija Sun’Agri proučavala je efikasnost agrosolarnih sistema u kombinaciji sa gajenjem voća. Tokom tri godine, kompanija je pratila različite parametre u voćnjacima sa jabukama, višnjama i nektarinama ispod solarnih panela, upoređujući ih sa ekvivalentnim voćnjacima koji nisu bili pokriveni.

Bašte pokrivene solarnim baterijama zahtevaju manje zalivanja.

Solarni paneli iznad bašti snižavaju temperaturu i pomažu u štednji vode

Analiza pokazuje da je temperatura na testnom području u Buš-du-Ron bila za 3,8 stepeni Celzijusa niža nego u običnim voćnjacima. Pored toga, vlažnost zemljišta bila je za 14% viša. Kompanija je takođe otkrila da agroelektrični sistem doprinosi uštedi vode. Potreba za zalivanjem od 2019. do 2021. godine bila je do 30% manja nego na kontrolnim područjima, ili u proseku 22% manja.

Zahvaljujući svojim dinamičkim panelima, Sun’Agri prilagođava orijentaciju fotonaponskih panela prema fiziološkim potrebama voćaka i vremenskim uslovima.

Solarni paneli obezbeđuju povoljnu mikroklimu za rast biljaka.

Mikrometeorološki senzori postavljeni su na različitim visinama ispod panela. Merili su temperaturu, vlažnost vazduha i sunčevu svetlost.

Pomoću specijalnih uređaja za merenje aktivnog zračenja za fotosintezu, istraživači su pratili rast biljaka i njihove potrebe. Senzori su postavljeni na samim drveću radi praćenja nivoa vode, funkcionalnosti, stresa i temperature njihovih organa. Senzori na zemlji merili su količinu vode u zemljištu.

Istraživanje je takođe pokazalo da se dostupnost zemljišne vode manje smanjuje ispod solarnih baterija. Efekat je bio povezan sa regulisanjem mikroklime u senci panela, što je poboljšalo uslove za biljke i smanjilo potrebu za transpiracijom i zalivanjem.

Kompanija je 2021. godine saopštila da njeni paneli smanjuju rizik od mraza za vinograde ispod. Kada temperatura padne na nivo koji ugrožava rod, fotonaponski elementi se pomere u horizontalni položaj, paralelan sa zemljom, pokrivajući gotovo 40% ukupne površine. To pomaže da se sačuva toplota nakupljena u zemlji do svitanja. Dodatnih nekoliko stepeni posebno je korisno u sprečavanju mraza, čime se štite najosetljiviji delovi drveća i vinove loze, kao što su pupoljci i cvetovi.

Topla Kuća će vam pomoći da izračunate i izgradite solarnu elektranu koja neće samo doneti toplotu u vaš dom, već će sačuvati zdravlje vaše bašte tokom mnogo godina.

Izvor: Sobstvena Energija DOO

Podijeli svoju ljubav