Albanija će tražiti investitore za izgradnju solarnih elektrana na neiskorišćenim vojnim aerodromima

Albanska investiciona korporacija namerava razvijati projekte solarnih energija na napuštenim vojnim objektima.

Izjavila je da želi uspostaviti partnerstva s privatnim kompanijama radi iskorišćavanja aerodroma u Škodri i piste u Sarandi.

Prema podacima Albanske investicione korporacije (AIC), trenutno se sprovodi tehničko-ekonomska opravdanost za elektranu na fotonaponske panele snage 27 MW na aerodromu Fušor u Škodri ili Škodru na severu Albanije. Pista u Sarandi na najjužnijem delu zemlje, koja je takođe napuštena vojna svojina, može da primi 7 MW, saopštila je vladina agencija i Monitor.

Ova dva objekta izabrana su nakon prethodne analize 11 objekata u vlasništvu Ministarstva odbrane prošle godine. Izabrani objekti imaju najveći energetski potencijal i jasan status svojine, dodao je AIC. Albanska investiciona korporacija nije olakšala nikakve investicije od svojeg osnivanja pre četiri godine. Zemljište u Škodri zauzima 31,8 hektara, a zemljište u Sarandi 8,6 hektara. Nakon istraživanja, instituciji će biti potrebno odobrenje ministarstva. Zatim namerava tražiti partnerstva s iskusnim privatnim kompanijama, prema članku. Budući da AIC dosad nije olakšala investicije, vlada priprema promene u relevantnom zakonu, navodi se u publikaciji.

Albanija će tražiti investitore za izgradnju solarnih elektrana na neiskorišćenim vojnim aerodromima

Na drugom delu regiona, koji prati Balkan Green Energy News, Slovenija takođe planira javno-privatno partnerstvo za izgradnju fotonaponskih instalacija na vojnom objektu. Ideja je instalirati solarni panel na barake Edwarda Peperka u glavnom gradu Ljubljani kako bi se povećala energetska samodovoljnost vojske.

Sobstvena Energija Doo

Podijeli svoju ljubav