Analiza troškova električne energije: Kotor – lider po računima u Crnoj Gori

Analiza troškova energije

April je donio zanimljive podatke o cijeni struje u crnogorskim domaćinstvima. Prema izvještajima Elektroprivrede Crne Gore, prosječan račun po domaćinstvu za utrošenu električnu energiju iznosio je 32,33 eura. Ipak, najveće sume potrošili su Kotorani, izazivajući interesovanje i pažnju na pitanje potrošnje električne energije u ovom regionu.

Domaćinstva su u aprilu 2023. godine potrošila 114.563.991 kWh (kilovatsati) električne energije, što je oko 10,12 odsto manje u odnosu na potrošnju ostvarenu u martu, a u odnosu na april 2022-e potrošnja je veća za 7,32 odsto.

Prosječan aprilski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 32,33 eura. Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 17,86 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Kotoru gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 40,33 eura.

Čak 62,8 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, od 30 do 50 eura 17,4 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 15,8 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 4 odsto kupaca.

Broj redovnih platiša (koji su ostvarili pravo na popust) je 176.629, odnosno 45,67 odsto domaćinstava u Crnoj Gori.

Analiza troškova električne energije u Crnoj Gori u aprilu 2023. godine

Informacija o prosječnim računima za struju u aprilu skrenula je pažnju na probleme potrošnje i troškova u crnogorskim domaćinstvima. Kotorani su se pokazali kao lideri po cijeni električne energije, što može ukazivati na osobenosti njihovog ponašanja potrošača. Međutim, važno je napomenuti da je većina domaćinstava dobijala račune ispod 30 evra, a značajan deo stanovništva postao je redovni platiša sa popustima. Ovi podaci pružaju korisne informacije za razvoj strategija uštede energije i energetske efikasnosti u Crnoj Gori.

Podijeli svoju ljubav