Crna Gora je stekla svoju prvu solarnu elektranu na čvrstom tlu

Green Grow Energy (GGEN) kompanija je uspešno završila postavljanje ove prve crnogorske solarne elektrane na čvrstom terenu.

Lokacija ove elektrane je na Čevu kod Cetinja, a ukupno je postavljeno 8.120 panela, sa pojedinačnom snagom od 545 vati.

Crna Gora je stekla svoju prvu solarnu elektranu na čvrstom tlu

Prema saopštenju kompanije čiji su vlasnici državljani Crne Gore i Turske, planirana godišnja proizvodnja električne energije je 6,201 GWh.

Proizvedenu energiju će plasirati po najpovoljnijim cenama na tržištima susednih zemalja, preko njihove sestrinske kompanije koja ima pravo na promet električne energije u Crnoj Gori.

GGEN je privatna kompanija koja je nastala 2021. godine kao rezultat saradnje domaćih i inostranih inženjera sa dugogodišnjim iskustvom u energetici i dubokim poznavanjem tržišta jugoistočne Evrope (SEE).

Ova kompanija je prva u Crnoj Gori koja je prošla zahtevan proces dobijanja građevinske dozvole za izgradnju solarne elektrane na tlu (Čevo solar), a takođe je i prva kompanija koja nudi mogućnost prodaje električne energije na domaćem i stranom tržištu, pored bavljenja izgradnjom solarnih elektrana.

Izvor: investitor.me

Slika: Los Muertos Crew

Podijeli svoju ljubav