Od mrežnih do autonomnih: kako odabrati vrste solarnih elektrana

Solarna energija postaje sve popularnija u svetu zbog svoje neiscrpne prirode, dostupnosti i ekološke prihvatljivosti. U Nemačkoj i na Balkanu, solarni sistemi već počinju da zauzimaju važno mesto u energetici. Kako izabrati odgovarajuću vrstu solarnog sistema?

Solarni sistemi: pregled vrsta i opreme

Solarna energija predstavlja ekološki čisto i ekonomično rešenje za snabdevanje električnom energijom kako malih naselja, tako i velikih gradova. Razmotrimo osnovne vrste solarnih sistema i opremu koja se koristi pri njihovoj izgradnji.

On-grid – mrežni solarni sistemi

On-grid - mrežni solarni sistemi

On-grid solarni sistemi, ili mrežni sistemi, su najekonomičniji. Oni zahtevaju najmanje količine opreme, a ta oprema je jeftina. Da biste sastavili ovakav sistem, potrebne su vam solarne ćelije, kablovi, nosači i mrežni invertor. Mrežni invertori su veoma rasprostranjeni, vrlo jednostavni za održavanje, a cene su im pristupačne. Neki od mrežnih invertora su dostupni na našem sajtu i po našem mišljenju su najbolji u svojoj klasi.

Rad mrežne solarnih elektrana je jednostavan. Solarne ćelije proizvode istosmernu struju (DC), koja zatim ulazi u solarni invertor i pretvara se u izmeničnu struju (AC). Zatim se izmenična struja isporučuje potrošačima (sve električne uređaje) koji su povezani sa lokalnom mrežom. Ako nema dovoljno struje, potrebna struja se uzima iz centralne mreže, na koju je priključen mrežni invertor. Ako solarni paneli proizvode više struje nego što je potrebno, sva višak struje se isporučuje u centralnu mrežu.

Prosečno vreme povrata investicije za mrežne solarne elektrane u Crnoj Gori iznosi od 5 do 7 godina. Što više panela instalirate, vaša solarna elektrana će se isplatiti brže.

Off-grid – solarni sistemi van mreže (baterijski napajani)

Off-grid - solarni sistemi van mreže

Off-grid (baterijska solarna elektrana) je vrsta solarnih elektrana koja se koristi na objektima udaljenim od centralne energetske mreže i koji nisu povezani s energetskom infrastrukturom. Na primjer, ako živite u planinama ili na ostrvu, ili ste odlučili da izgradite eko-hotel udaljen od najbližih naseljenih mesta, baterijska solarna elektrana je rešenje za vas.

Princip rada ove elektrane je isti kao kod mrežne elektrane, ali ulogu akumulatora energije obavljaju litijumske baterije – to je moderna tehnologija skladištenja solarne energije. Mogu se koristiti gel solarni akumulatori, ali imaju nekoliko nedostataka i naša kompanija ih ne instalira.

Baterijsku elektranu možete sastaviti od solarnih panela, kablova, sistema za fiksiranje, nesetovnog invertora i akumulatorskih baterija. Ove komponente možete koristiti pojedinačno kada je to racionalno. Ali češće je praktičnije koristiti sisteme “sve u jednom” sa visokonaponskim litijumskim solarnim akumulatorima.

“Sve u jednom” sistemi imaju izvanredan dizajn i izuzetno su jednostavni za instalaciju. U njima se koriste najmodernije tehnologije i visokonaponski litijumski akumulatori. Važno je napomenuti da što je viši napon baterija, to se brže pune. Niskonaponskim solarnim litijumskim akumulatorima smatraju se akumulatori sa nominalnom vrednošću od 48 volti i 51,2 volti. Sistemi “sve u jednom” najboljih svetskih proizvođača su dostupni na našoj web stranici.

Hybrid – Hibridne solarne elektrane

Hibridne solarne elektrane

Hibridne solarne elektrane su najskuplji, ali i najuniverzalniji tip solarnih stanica. One kombinuju karakteristike mrežnih i nesamostalnih solarnih stanica. Za stvaranje ovakvog sistema su potrebni solarni paneli, kabli, nosači sistema, hibridni invertor i litijum-jonske baterije za solarne elektrane. Princip rada je isti kao kod mrežne stanice, ali pre nego što višak energije ode u mrežu, hibridni invertor puni baterije, koje su potrebne za rad svih električnih uređaja u slučaju isključenja ili kvara na glavnoj mreži.

Takav sistem će vam obezbediti potpunu energetsku sigurnost, i možete biti sigurni da će vam električna energija uvek biti na raspolaganju u vašem domu. Hibridne solarne stanice mogu biti predstavljene “sve u jednom” sistemima sa hibridnim mrežnim invertorom. Takvi sistemi su nezamenljivi u slučajevima kada se zahteva neprekidno napajanje uređaja, na primer u restoranima, kancelarijama, industrijskim postrojenjima i poljoprivrednim gazdinstvima.

Broj litijum-jonskih baterija nije ograničen, i energiju možete skladištiti koliko god želite. Iako su hibridne solarne stanice skupe, to je zbog toga što obezbeđuju potpunu energetsku sigurnost i najuniverzalniji su tip solarnih stanica. Ako tražite pouzdan i višenamenski sistem napajanja, onda su hibridne solarne stanice idealan izbor za vas.

Tipovi usmerenja solarnih panela

Tip usmerenja solarnih panela predstavlja način instalacije panela na krovu ili zemljištu, kako bi se postigla maksimalna izloženost sunčevim zracima. Postoje dva osnovna tipa usmerenja: južno i istočno-zapadno.

Južno usmerenje znači da su solarni paneli postavljeni tako da dobiju maksimalnu količinu sunčeve svetlosti sa juga. To je najefikasniji način, jer južna strana ima najveću izloženost suncu tokom dana. Ovo je pogodno za regione sa visokom sunčanom aktivnošću, poput Balkana.

Istočno-zapadno usmerenje znači da su solarni paneli postavljeni tako da dobiju podjednak broj sunčevih zraka sa istoka i zapada. Ovaj tip usmerenja može biti koristan u regionima sa manje stabilnim vremenskim uslovima ili sa niskom sunčanom aktivnošću, poput Nemačke.

Dakle, izbor usmerenja zavisi od položaja objekta i maksimalne efikasnosti korišćenja prostora i utiče na način montaže sistema.

Načini montaže solarnih panela

Montaža na krov s kosim ili metalnim uglovima

Крепление солнечных панелей на черепичную или металлическую угловую крышу
Montaža na krov s kosim ili metalnim uglovima

Ovaj način montaže pogodan je za privatne kuće sa malom površinom. Ovaj sistem omogućava kombinovanje panela različite površine i orijentacije, ali svi paneli moraju biti međusobno kompatibilni.

Montaža na ravnu krov

Najpraktičniji tip montaže. Pogodan je za privatne kuće s ravnom krovom, višespratne zgrade, gradske i industrijske objekte. Ovaj sistem ne zahteva dodatne konstrukcije i opremu.

Montaža na zemlju

Крепление на плоскую крышу
Montaža na ravnu krov

Ovaj tip montaže se koristi za velike solarnih panela, na primjer, snage 550 W. Ovaj sistem zahteva zemljane radove i može se koristiti za megavatne solarne elektrane.

Sve potrebne komponente mogu se naći u katalogu našeg sajta.

Podijeli svoju ljubav